Visie

Straight Training wil partner zijn bij het ondersteunen van zorginstellingen in het proces om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze zorg te laten verlenen aan de cliënten. De leeroplossingen zijn duidelijk, actueel en sterk praktijkgericht. Straight Training richt zich met haar leeroplossingen vooral op de langdurige zorg. Met de gepresenteerde middelen moet de zorgorganisatie volledig zelfstandig haar medewerkers in het ontwikkelproces kunnen ondersteunen.

Straight Training gelooft in leerwijzen waarbij het leren en de dagelijkse praktijk met elkaar verbonden zijn. Vooral wanneer er niet alleen een verband is, maar wanneer er ook sprake is van continue toegankelijkheid en toepasbaarheid, wordt het gewenste leereffect bereikt.

Bij keuze voor nieuw te ontwikkelen functionaliteit zijn de effecten bij de klant altijd leidend: kan men zelf aan de slag met de gewenste functionaliteit, is het stimulerend voor de medewerker en ziet de medewerker zich als onderdeel van een groter geheel, dan kan ook daar een stimulans vanuit gaan. Het gaat dan om het oppakken van toebedeelde verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld bekwaamheidsbewaking), maar ook om het kunnen sparren met en bevragen van collega's (communicatiemodule).

Bij keuze voor nieuwe leerthema's is vooral het praktische nut voor zorgmedewerkers niveau 2 tot en met 5 bepalend. Tot slot. Vanuit het gegeven dat de leerwereld continu verandert en nieuwe technieken worden gevonden, neemt Straight Training actief deel in het proces om nieuwe technieken te implementeren.

Zo ontwikkelen we een Virtual Reality module, waarbij we in samenwerking met een nieuwe partner en een zorginstelling zoeken naar de best mogelijke toepassing van deze techniek. Virtual Reality en Augmented Reality zullen zich blijven ontwikkelen en Straight Training wil, in samenwerking met daarvoor bekende platforms als het Zorg Innovatie Atelier en Health Valley, steeds weer nieuwe middelen aanbieden.